A személyes adatok védelme

Személyes adatok védelme a www.gettik.hu online webárúházban

 1. A GETTIK Europe Ltd., kft. vállalat, székhely: Záhradnícka 95, Bratislava, Szlovák Köztársaság; a vállalat az I. számú Pozsonyi Járási Bíróságon van bejegyezve; bejegyzési adatok: sro szakasz, 80920/B számú betétlap, (továbbiakban csak „eladó“ vagy „adminisztrátor“) feldolgozza az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban csak „Rendelet” ) értelmében a következő személyes adatokat:
  • vezetéknév, keresztnév
  • e-mail cím
  • telefonszám
  • lakcím/székhely
 2. A feljebb említett személyes adatokat szükséges feldolgozni a megrendelés intézésének és más, a szerződésből eredő kötelességek teljesítése érdekében, ha Ön és az eladó között adásvételi szerződés megkötésére került sor. Az ilyen adatkezelést a Rendelet 6. cikkének 1. bekezdésének b) pontja engedélyezi – az adatfeldolgozás szükséges a szerződés teljesítése érdekében.

Az Eladó ezeket az adatokat a szerződés rögzítésé és a szerződő felek esetleges jövőbeli jogaiknak és kötelességeiknek érvényesítése érdekében is feldolgozza. A személyes adatok a feljebb említett célokból a szerződés utolsó pontjának teljesítését követő 10 éven keresztül vannak kezelve és tárolva, hacsak más jogszabály nem követeli a szerződéssel összefüggő dokumentumok hosszabb megőrzését. Az ilyen adatkezelést a Rendelet 6. cikkének 1. bekezdésének c) és f) pontjai teszik lehetővé – az adatkezelés szükséges a jogi kötelesség teljesítéséhez és az adminisztrátor jogos érdekei céljából.

 1. A vevő e-mail címére, esetleg telefonszámára újdonságok és más üzleti üzenetek lehetnek küldve; ezt a Tt. 480/2004 sz., az információs vállalatok szolgálatairól szóló szlovák torvény 7. §-ának 3. bekezdése teszi lehetővé, hacsak ezt a vevő nem utasítja vissza. Ezeket a bejelentéseke bármikor és bármilyen módon – például e-mail beküldésével vagy kattintással az üzleti üzenetben – megszüntetheti.
 2. A személyes adatok kezelését és feldolgozását a GETTIK Europe Ltd., kft., vagyis a személyes adatok adminisztrátora végzi.

A személyes adatok nem lesznek továbbítva az EU-n kívüli harmadik államokba.

 1. Az adminisztrátornak nincs személye, ún. biztosa. Az adminisztrátorral a [email protected] email cím keresztül lehet kapcsolatba lépni.
 2. A személyes adatok adminisztrátora, mint a www.gettik.hu weboldal üzemeltetője sütiket használ a weboldalán, ami a következő célokra szolgál:
    • A weboldal látogatottságának mérése és statisztikák kialakítása a látogatottsággal és a látogatók weboldalon való viselkedésükkel kapcsolatban
    • Alapvető weboldal-funkcionalitás.
  •  A sütik begyűjtése a feljebb említett célokra személyes adatkezelésként lehet értelmezve. Ilyen kezelés vagy feldolgozás jogi indok alapján lehetséges – az adminisztrátor jogos érdeke alapján, amit a Rendelet 6. cikkének 1. bekezdésének f) pontja teszi lehetővé.
  •  A weboldalakat lehetséges olyan módban is használni, amely nem teszi lehetővé a látogatók viselkedéséről szóló adatok begyűjtését – ezt a módot a böngésző beállításával lehet elérni vagy a Rendelet 21. cikke szerint az adminisztrátor jogos érdeke alapján tiltakozhat az ilyen begyűjtés ellen, ami a weboldal alsó részében érhető el. A tiltakozása haladéktalanul lesz kiértékelve. A weboldal működéséhez nélkülözhetetlen sütik csak a weboldal működéséhez szükséges időre lesznek megőrizve.
  •  Ha a látogató tiltakozást nyújt be a technikai sütik feldolgozása ellen, amelyek szükségesek a weboldalak működéséhez, olyan esetben nem lehetséges garantálni a weboldalak teljes működőképességét.
  •  A weboldal látogatottságának mérésére és a látogatók weboldalakon való viselkedésük alapján alkotott statisztikák kialakítására begyűjtött sütik ömlesztett egység formájában és anonim módon vannak értékelve, ami nem teszi lehetővé az egyén azonosítását.
  •  A begyűjtött süti fájlok más adminisztrátorok által is kezelve vannak:
   • A Google Analytics szolgáltatás ellátója által, amelynek üzemeltetője a Google Inc. vállalat, székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
   • FACEBOOK ads
 1. Kérjük vegye tudomásul, hogy a Rendelet szerint joga van:
  • bármikor megszüntetni az üzleti/reklám értesítések küldését
  • az adminisztrátor jogos érdeke alapján tiltakozhat a feldolgozás ellen
  • követelheti tőlünk az információt, hogy mely személyes adatait dolgozzuk fel
  • követelheti ezen adatokhoz való hozzáférését, frissítését, kijavítását vagy az adatok kezelésének korlátozását
  • követelheti tőlünk ezen adatok törlését, amit meg is teszünk, ha ez nem fogja sérteni az érvényben levő jogszabályokat vagy az adminisztrátor jogos érdekeit
  • az adatok pontosságára, ha automatizált feldolgozásról van szó, amely beleegyezésen alapszik vagy a szerződés teljesítése érdekében
  • a feldolgozandó személyes adatok másolatára
  • hatásos bírói jogvédelemre, ha úgy látja, hogy a jogai a Rendelet szerint meg voltak sértve
  • panaszt nyújthat be a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz.