ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

Az alábbi Általános üzleti feltételek (továbbiakban csak „AÜF“) a vevő és az eladó közti, a www.gettik.hu webárúházon keresztül történő termékértékesítéssel kapcsolatos viszonyt szabályozzak, és a Szlovák Köztársaság jogszabályait követik.

Fogalmak meghatározása

ELADÓ

A GETTIK Europe Ltd., kft. vállalat, székhely: Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava, Szlovák Köztársaság, statisztikai számjel: 46637052; a vállalat az I. számú Pozsonyi Járási Bíróság kereskedelmi nyilvántartásában van bejegyezve a 80920/B számú betétlap alatt és a GETTIK márka kizárólagos forgalmazója Európában. Az eladóról szóló további információ a „Kapcsolat“ szekcióban található meg.

VEVŐ

 1.  Vevőnek értendő az a fogyasztó vagy vállalkozó, aki a www.gettik.hu webárúházon keresztül vásárol s ezzel kötelmi viszonyba lép az eladóval.
  2.    Fogyasztónak értendő az a természetes személy, amely a szerződés megkötése és teljesítése közben nem az alkalmazási körén belül jár el vagy nem vállalkozási célok miatt cselekszik.
  3.    A fogyasztó kötelessége benyújtani az eladónak a megrendelés elintézéséhez szükséges adatait, esetleg azokat az adatokat, amelyeket feltüntetni kíván a vásárlási dokumentumokon.
  4.    Az eladó és a fogyasztó jogviszonyai, amelyek nincsennek kifejezetten meghatározva az alábbi AÜF-ben, a Tt. 40/1964 (szlovák) Polgári Törvénykönyv és a Tt. 634/1993 sz., a fogyasztóvédelemről szóló szlovák törvény, valamint más összefüggő jogszabályok illetékes és aktuális rendelkezéseit követik.
  5.    Vállalkozónak értendő (1) a kereskedelmi nyilvántartásba bejegyzett személy (elsősorban vállalatok), (2) kereskedelmi engedély alapján vállalkozó személy, (3) más, mint kereskedelmi engedélyek alapján vállalkozó személy különleges előírások szerint vagy (4) olyan személy, amely mezőgazdasági termelést üzemeltet és regisztrálva van különleges előírások szerint.
  6.    Az eladó és a vállalkozó vevő közti jogviszonyok, amelyek nincsennek kifejezetten meghatározva az alábbi AÜF-ben vagy az eladó és a vevő közti szerződésben a Tt. 513/1991 sz. törvény, a szlovák Kereskedelmi Törvénykönyv és a vele összefüggő jogszabályok illetékes rendelkezéseit követik.
  7.    A vevő tudomásul veszi, hogy az eladó által kínált termékek megvásárlása által semmiféle jogai nem keletkeznek, melyek értelmében a regisztrált védjegyet, üzleti nevet, vállalat logóját vagy az eladó szabadalmát használhatná, hacsak a konkrét esetben ez nincs megegyezve máshogy.

Adásvételi szerződés

 1.  Az adásvételi szerződés a termék megrendelésének (vevő általi) beküldésével jön létre a www.gettik.hu webüzlet keresztül. A megrendelés elfogadását visszaigazoló email automatikusan van generálva, értesítő természetű és nincs hatással az adásvételi szerződés létrejöttére. A létrejött szerződést (beleértve a megegyezett vételárat) csak a szerződő felek megegyezése alapján vagy törvény által meghatározott okból lehet megváltoztatni vagy felmondani.
  2.    A viszonyok és az esetleges konfliktusok, amelyek ezen szerződés alapján keletkeznek, kizárólag a Szlovák Köztársaság érvényes jogszabályai szerint lesznek intézve.
  3.    A szerződés szlovák nyelvben lesz megkötve.
  4.    Az eladó vállalja az adásvételi szerződést archiválni ennek sikeres teljesítése érdekében és ezt a szerződést nem teszi elérhetővé harmadik felek számára. A lépések, melyek a megrendelés megkötéséhez vezetnek nyilvánvalóak ezekből az AÜF-ből és a vevő jogosult ezekkel megismerkedni még mielőtt a megrendelését beküldi. Az eladó közzéteszi ezen AÜF-et a www.gettik.hu weboldalon és ezzel lehetővé teszi további reprodukciójukat a vevők számára.

Biztonság és a személyes adatok védelme

 1.  A www.gettik.hu weboldal rendszere által igényelt adatok kitöltésével és beküldésével a vevő egyetértést fejez ki a személyes adatok feldolgozásával a Tt. 52/1998 sz., a személyes adatok védelméről és az információs rendszerekről szóló szlovák torvény értelmében.
  2.    Az eladó kötelezi magát a vevő által nyújtott adatokat kizárólag csak a szerződésből eredő kötelességek teljesítésének érdekében használni. Ezek az adatok nem lesznek továbbítva harmadik személyeknek és más üzleti célokra sem lesznek használva, és a vevő pedig kötelezi magát a vevő személyes adatainak megfelelő védelméhez úgy, hogy megakadályozza, hogy az illetéktelen személyek visszaéljenek velük.
  3.   A vevőnek joga van a személyes adataihoz hozzáférni és ezeket kijavítani, beleértve a további törvényes jogait ezen adatokhoz.

A termék ára

 1. Az eladó nem ÁFA fizető, az összes feltüntetett ár szerződéses és a törvény által megszabott ÁFA-t is tartalmazzák. A termék ára az érvényes árlista alapján van meghatározva. Az eladó kötelezi magát a terméket a megrendelés pillanatában érvényes áron leszállítani a vevőnek.
  2.    A termék ára nem tartalmazza a tanácsadást, szállítási sem egyéb kiadást, hacsak ez nincs feltüntetve a termék leírásában.
  3.    Az eladó fenntartja az árak megváltoztatására való jogát és ezt előző figyelmeztetés nélkül.

Fizetési feltételek

 1. gettik.hu webárúházban a következő fizetési módszereket lehet használni:
  Utánvételes fizetés– a futárszolgálatnak való fizetés kézbesítéskor
  Banki átutalás – a vásárló az eladó számlájára utalja át a fizetendő összeget

Bankkártyás fizetés – közvetlenül a weboldalon a megrendelés után a comgate fizetési kapu keresztül

 1. A vevő banki átutalással történő fizetés esetén köteles megadni a megrendelés számát mint változó szimbólumot a megrendelés gyorsabb intézésének és a fizetés párosításának érdekében.
 2. Miután a termékért fizetendő összeget, beleértve a szállítás költségeit, jóváírták az eladó bankszámlájára, az eladó kötelezi magát az árut leszállítani a vevő megrendelésében feltüntetett címre, hacsak a megrendelésben nem az utánvételes fizetési lehetőség volt kiválasztva.
 3. Az áru az eladó tulajdona mindaddig, amíg a vevő ki nem fizeti a teljes vételárat. Amíg nem történik meg az eladó tulajdonjogainak átruházása a vevőre, aki birtokolja a termékeket és szolgáltatásokat, a vevőnek kötelessége van a termékeket és szolgáltatásokat megőrizni és gondozni, saját költségen biztonságba helyezni és úgy megjelölni, hogy ezeket minden esetben úgy lehessen felismerni, mint az eladó áruját.

Kézbesítési feltételek

 1.  A kézbesítés időpontja függ a megrendelt áru fajtájától, a kézbesítés szokásos időtartama 2-14 munkanap. Az áru, amely raktáron van azonnal van kiszállítva. Olyan áru esetén, amely nincs raktáron, a kézbesítési időtartam meghosszabodhat, amiről az eladó köteles értesíteni a vevőt. Az eladó kötelezi magát minimumra csökkenteni a kézbesítésre szükséges időt.
 2. Olyan termék esetén, amelynek hozzáférése „jelenleg elfogyott“ felirattal van jelölve az eladó kötelezi magát azonnal értesíteni a vevőt az ilyen termék kézbesítésének lehetséges időpontjáról.
 3. Ha nem lehetséges betartani a kézbesítés időtartamát, az eladó kötelezi magát erről haladéktalanul értesíteni a vevőt. Ha ezután az eladó és a vevő nem egyeznek meg az áru későbbi vagy másfajta kézbesítésén, más áru nyújtásában ugyanolyan árban és minőségben vagy más pótteljesítésen, az eladó vállalja, hogy 7 napon belül visszaadja a vevőnek a kifizetett összeget vagy előleget.
 4. Az áruért való felelősség az áru vevő általi átvétel pillanatáig az eladót terheli. Az áru vevő általi átvételnek értendő az az idő, amikor az eladó lehetővé teszi a vevőnek, annak helyettesének vagy a szállítónak fizikailag rendelkezni az áruval.
 5. Az eladó nem felel az áru késedelmes kézbesítéséért, amelyet a posta- vagy a szállítószolgálat okozott. Ha az árut a szállítószolgálat károsítja meg a felelősség az eladót terheli.
 6. A vevő köteles ellenőrizni az áru csomagolását kézbesítésekor annak érdekében, hogy ellenőrizze az áru esetleges megsérülését. A csomag nyilvánvaló megsérülése esetén a vevő jogosult ezt elutasítani. Ha a vevő csak az átvétel után veszi észre, hogy a csomag sérült vagy valamilyen más probléma támad, a vevő köteles erről haladéktalanul értesíteni az eladót.
 7. A vevő tudatosítja, hogy az eladó kötelességeinek teljesítésekor a feltüntetett határidők és időpontok csak hozzávetőlegesek.
 8. A termék megsérülésének veszélye a termék vevő, vagy a vevő helyettese általi átvétel pillanatában száll át a vevőre.

Szállítás és csomagolás költségei

 1.  A megrendelések a szállítószolgálat (futár) által vannak kiszállítva az EU egész területen a vevő választása szerint. A szállítás költségeit a vevő fedezi az aktuális ár szerint, amely a bevásárló kosárban van feltüntetve.
 2. Az áru a szállítás során biztonságosan van becsomagolva dobozban. Az áru átvétele során a vevő köteles ellenőrizni a csomag fizikai sértetlenségét és teljességét amit a fuvarlevélen kell megerősítenie. Bármilyen későbbi reklamációk az áru mennyisségével és fizikai sértetlenségével kapcsolatban nem lesznek elfogadva.
 3. A Tt. 108/2000 sz., a házáló és postai úton történő értékesítésnél való fogyasztóvédelemről szóló szlovák törvény 13. §-ának 1) bekezdésével és a további módosításokkal (Tt. 118/2006 sz. szlovák torvény) összhangban a vevő egyetért a kézbesítési határidő meghosszabbításával akkor, ha ez szükséges az áru legyártása vagy más körülmények miatt.

Megrendelés lemondása

 1.  A vevő lemondhassa a megrendelését telefonon, vagy e-mail keresztül a [email protected] címen, ha még a megrendelt áru nem volt kiszállítva.
  2.    Az eladó fenntartja a jogot a megrendelés vagy annak részének törlésére olyan esetben, ha:
  – technikai okokból nem lehetséges az árut kézbesíteni a kívánt határidon belül
  – az árut már nem gyártsák vagy nem szállítják az eladóhoz
  – jelentősen megváltozott az áru vételára a szállító részéről
  3.    Ha ez az eset bekövetkezik, az eladó haladéktalanul értesíteni fogja a vevőt a további lepésekről. Abban az esetben, ha a vevő már kifizette a megrendelés (előzetes számla) árát vagy ennek részét és a vevő és az eladó nem egyezik meg más, árban és minőségben megfelelő áru nyújtásában sem más pótlásban, az eladó kötelezi magát a kifizetett összeget 7 napon belül visszaadni a vevőnek a bankszámlájára vagy lakcímére.

A szerződéstől való elállás

A szerződéstől való elállás a vevő által – fogyasztó esetén
1.    A házáló és postai úton történő értékesítésnél való fogyasztóvédelemről szóló szlovák törvény 12. §-a értelmében (Tt. 108/2000) a vevőnek joga van az ilyen úton megkötött szerződéstől elállni okmegadás nélkül az áru átvételét követő 60 munkanapon belül.
2.    Abban az esetben, ha az áru a vevő különleges követelményei szerint volt legyártva vagy ha az árut meg kellet külön rendelni, nem lehetséges a szerződéstől elállni.
3.    A vevő köteles az árut saját költségen visszajuttatni az eladó címére és ezt egészében, eredeti csomagolásában, teljes dokumentációval, sertétlenül és tisztán, ha lehetséges, akkor olyan állapotban és értékben mint ahogy azt átvette. Ezen elállási feltételek megsértése esetén az eladó fenntartja a jogot ennek megfelelően lecsökkenteni az árat. Az összeg a szerződéstől való elállás (a vevő által) hatálybalépését követő 15 napon belül lesz visszaadva.
4.    A szerződéstől való elállás folyamatának meggyorsítása érdekében tanácsoljuk a vevőnek, hogy az árut az eladó címére szállítsa együtt a kísérő levéllel, amely esetleg tartalmazza az elállás okát (ez nem feltétel), a számla/nyugta számával és a bankszámla számával, esetleg tüntesse fel azt is, hogy a visszaadandó összeg készpénzben vagy csekkel legyen visszafizetve vagy újabb vásárlásra lesz kihasználva.
5.    A vevő tudomásul veszi, hogy ha az áruhoz ajándékok is járnak az eladó és a vevő közti ajándékozási szerződés azzal a feltétellel van megkötve, hogy ha a fogyasztó kihasználja a Tt. 108/2000 sz. törvény 12. §-a szerinti szerződéstől való elállás jogát, az ajándékozási szerződés elveszti hatályát, és a vevő köteles a visszaadott áruval együtt a hozzátartozó ajándékokat is visszajuttatni az eladónak.
6.    A szerződéstől való elállás esetén helyesbítő számla lesz kiállítva a vevő számára.

A szerződéstől való elállás a vevő által – vállalkozó esetén

 1.  A vevő – vállalkozó jogosult elállni a szerződéstől és alternatív elállás lehet neki felkínálva a visszaadott áru állapotától, aktuális árától és lejárt garanciától függően. Az áru állapotát az eladó ítéli meg. Ha nem kerül sor olyan feltételek megegyezésére, amelyek mindkét fél számára elfogadható az áru az eladó költségen lesz visszaszállítva. Az eladó jogosult az esetleges további kiadások felszámlázni a vevőnek.
 2. A szerződéstől való elállás esetén helyesbítő számla lesz kiállítva a vevő számára.

Jótállási feltételek

 1. A jótállási féltetlek az eladó Reklamációs szabályzatát és a Szlovák Köztársaság érvényes jogszabályait követik.
 2. Reklamációs levélként a vásárlást igazoló számla/nyugta szolgál.

Záró rendelkezések

 1.  Ezen AÜF a www.gettik.hu weboldalon való 2020. 06. 01-én történő közzétételükkel lépnek érvénybe és hatályba. Az eladó fenntartja a jogot ezen AÜF megváltoztatására és ezt előző figyelmeztetés nélkül.
 2. Tekintett nélkül a szerződés többi rendelkezésére, az eladó nem felel a vevőnek az elmulasztott nyereségért, lehetőség elvesztéséért, vagy semmilyen más közvetett vagy utólagos vesztességért, amely gondatlanságból, szerződésszegésből vagy más okból következett be.
 3. Ha ezen feltételek valamelyik rendelkezése érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek lesz nyilvánítva a Szlovák Köztársaság valamely illetékes hivatala által és ezt teljességükben vagy részletükben, a többi rendelkezés érvényessége és érvényesítésé sértetlen marad.
 4. Az itt nem részletezett jogviszonyok és feltételek, valamint az esetleges konfliktusok a szlovák Polgári Törvénykönyv és Kereskedelmi Törvénykönyv illetékes rendelkezéseit követik.
 5. A megrendelés beküldésével a vevő kijelenti, hogy megismerkedett ezen AÜF-kel, tisztában van jogaival és kötelességeivel, amelyek ebből erednek és kifogástalanul egyetért velük.
  A GETTIK Europe Ltd., kft. nevében jóváhagyta Ing. Milan Sanitra, a vállalat vezérigazgatója.