Oldal kiválasztása

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban “ÁSZF”) szabályozzák a vevő és az eladó kapcsolatát a www.gettik.hu online áruházban kínált áruk értékesítésében, amelyet a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályai szabályozzák.
Fogalommeghatározások
ELADÓ
SANvest s. r. o., Kopčianska 10 , 851 01 BRATISLAVA Szlovákia, cégjegyzékszám: 44623097, a Bratislava-i Kerületi Bíróság Cégnyilvántartásában, az Sro szakasz, 57573/B számú betétlap és a GETTIK márkanév kizárólagos forgalmazója.
VEVŐ
A vevő egy olyan fogyasztó vagy vállalkozó, aki az internetes áruház https://www.gettik.hu címen üzleti kapcsolatot létesít az eladóval.
A fogyasztó olyan természetes személy, aki a vételi szerződés megkötésekor és teljesítése során nem végez üzleti tevékenységet, vagy önálló vállalkozói tevékenységet.
A fogyasztó felelőssége átadni az eladónak a megrendelés zavartalan lebonyolításához szükséges személyes adatokat, illetve a vásárlási dokumentumokhoz szükséges információkat.
A vevő tudatában van annak, hogy az eladó által kínált áru megvásárlása által a bejegyzett védjegy, a kereskedelmi név, a céglogó vagy a gyártó szabadalma használatának jogát nem szerzi meg, kivéve, ha egy konkrét esetben másként állapodtak meg.
VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS
A vásárlási szerződés akkor jön létre, ha a vevő megrendelést ad le a www.gettik.hu internetes áruházon keresztül. A megrendelés kézhezvételének visszaigazolása automatikusan elektronikus levélben, tájékoztató jelleggel történik, és nem befolyásolja a vásárlási szerződés létrejöttét. A szerződést (beleértve a megállapodás szerinti árat) csak a felek közötti megállapodással vagy törvényes okokkal lehet módosítani vagy megszüntetni.
Az vásárlási szerződésből adódó jogviták esetén kizárólag a Szlovák Köztársaság törvényei alapján járunk el.
Az eladó vállalja, hogy a sikeres teljesítés érdekében archiválja a vásárlási szerződést, és nem adja ki a megállapodásban szereplő adatokat harmadik fél rendelkezésére.
BIZTONSÁG ÉS ADATVÉDELEM
Az új adatvédelmi feltételek (GDPR) 2018. május 25-től érvényesek. Több információ ITT

A TERMÉK ÁRA
Az ár nem tartalmazza a tanácsadást, szállítást vagy egyéb költségeket, kivéve, ha azt a termékleírás tartalmazza.
Az eladó fenntartja a jogot, hogy az árat előzetes értesítés nélkül megváltoztassa.

FIZETÉSI FELTÉTELEK
A ww.gettik.hu internetes áruházban a következő fizetési módok használhatók:
Fizetés átvételkor/utánvéttel a postán vagy más futárszolgálatnál
Banki átutalás – Az ügyfél átutalja a fizetést az eladó számlájára
Kártyás fizetés – online fizetés kártyával
A megrendelés gyorsabb feldolgozása érdekében, banki utalásnál kérjük a megrendelés számát feltüntetni.

Amint az áru összegét jóváhagyták az eladó számláján, beleértve a szállítási díjat is, az eladó kötelezi magát arra, hogy az árut az ügyfélnek a rendelésben megadott címre szállítja.
Az áruk az eladó tulajdonában maradnak mindaddig, amíg a vásárló teljes egészében kifizeti.

SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
A szállítási határidő a megrendelt áruk típusától függ, a szokásos szállítási határidő 2-14 munkanap. A raktáron lévő árukat azonnal elküldjük. A nem raktáron lévő áruk esetén a szállítási határidő hosszabb lehet, amelyről az eladó köteles tájékoztatni a vevőt. Az eladó kötelezi magát, hogy minimálisra csökkenti az áru szállítási határidejét.
A szállítási határidők be nem tartása esetén az eladó köteles haladéktalanul értesíteni a vevőt. Ha az eladó és a vevő közötti nincs megállapodás helyettesítő időszakban történő áruszállításra, akkor az eladó köteles a termék árának vagy az előleg értékének visszafizetésére.
Az eladó felelős az áruért, amíg a vevő azt kézhez nem kapja.
Az eladó nem vállal felelősséget a posta vagy futár szolgálat által kialakult szállítási késedelemért. A szállítás során keletkezett sérülés vagy károsodás az eladó felelőssége.
A vevő köteles ellenőrizni a szállítmány csomagolását és annak tartalmát. A szállítmány nyilvánvaló károsodása esetén a vevő jogosult visszautasítani az átvételt. Amennyiben a szállítmány átvétele után károsodást vagy egyéb szabálytalanságot észlel, az ügyfél köteles haladéktalanul kapcsolatba lépni az eladóval.
A MEGRENDELÉS TÖRLÉSE
A megrendelőnek lehetősége van arra, hogy a megrendelést e-mailben a [email protected] címen törölje, kivéve, ha a megrendelt árut a futárszolgálat már átvette.
Az eladó fenntartja a jogot, hogy a megrendelést vagy annak egy részét törölje, ha:
– az áru szállítása műszaki okok miatt nem lehetséges az előírt határidőn belül
– a terméket már nem gyártják
– a termék árában jelentős változás történt
Ha ez a szituáció bekövetkezik, az eladó késedelem nélkül felveszi a kapcsolatot a vevővel. Ha a vevő a megrendelés árát (előlegszámlát) vagy annak egy részét már kifizette, és az eladó és a vevő között nincs megállapodás az azonos minőségű, árú vagy egyéb termékek vagy más helyettesítő teljesítmény biztosításáról, az eladó kötelezi magát arra, hogy 3 napon belül visszaküldi a vevő a számlájára a termékért kifizetett összeget.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Az árura vonatkozó jótállási feltételeket a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályai szabályozzák.
Jótállási dokumentumként a számla szolgál.